• Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16:00 i kończy do godz. 11:00.
  • Życzenia Gości, odnośnie przedłużenia pobytu w apartamencie, zostaną uwzględnione w miarę wolnych miejsc, oraz po wcześniejszym zgłoszeniu takiego życzenia.
  • Zameldowania Gości dokonuje się w dniu ich przybycia na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
  • Gość nie może przekazać / podnająć pokoju innym osobom apartament nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną w rezerwacji.
  • Osoby nie zameldowane w apartamencie, mogą przebywać w pokojach hotelowych w godzinach 9:00 - 22:00.
  • W budynku REZYDENCJA TATRY i POLANA SZYMOSZKOWA Ski-Resort obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.
  • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe nie jest możliwe. używanie w pokojach otwartego ognia, grzałek i maszynek elektrycznych oraz innych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju. Nie dotyczy to ładowarek, zasilaczy TV i komputerowych. Zabronione jest również wnoszenie i przechowywanie materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.
  • W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Palić można na zewnątrz na tarasie.
  • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i innych urządzeń apartamentu - powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia szkody, Gość powinien zawiadomić o niej niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  • W przypadku zgłoszenia rezygnacji z zarezerwowanych miejsc na 30 dni i więcej przed planowanym przyjazdem, zwrot wpłaconego zadatku może nastąpić w całości.